Bağlı Olduğu Akademik Birimİşletme Bölümü
AdSerdar
SoyadBozkurt
ÜnvanProf. Dr.
E-postasbozkurt@yildiz.edu.tr
Web Sayfasıhttp://www.yarbis.yildiz.edu.tr/sbozkurt
OfisH-123
Koordine Ettiği DerslerISL3620 Örgüt Geliştirme
ISL5112 Liderlik ve Liderlik Yaklaşımları
ISL2731 Araştırma Yöntemleri
ISL5404 Araştırma Yöntemleri
ISL5221 İşletmelerde Davranışsal Açıdan Kültürel Farklılıkların Yönetimi
ISL6162 İnsan Kaynaklarında Seçilmiş Konular
ISL5509 Dijital İnsan Kaynakları Yönetimi
Verdiği DerslerISL1622 Davranış Bilimi
ISL3620 Örgüt Geliştirme
ISL6109 Örgütsel Davranışta Temel Yaklaşımlar
ISL5001 Seminer
0336187 Seminer
0336287 Seminer I
ISL2642 Örgütsel Davranış
ISL3040 Örgütlerde Takım Oluşturma ve Geliştirme
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme
ISL5112 Liderlik ve Liderlik Yaklaşımları
ISL6122 Örgütsel Davranışta Çağdaş Yaklaşımlar
ISL2731 Araştırma Yöntemleri
ISL5404 Araştırma Yöntemleri
ISL5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik
ISL6162 İnsan Kaynaklarında Seçilmiş Konular