Dil Dersleri

Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (Yıldız TÖMER)

Yıldız Teknik Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi (Yıldız TÖMER), Yıldız Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (Yıldız-SEM)’in merkez yerleşkedeki, N-Blok Agavat Binası Yıldız 34349 Beşiktaş/İstanbul binasının fiziki imkânlarını kullanarak, Türkçe öğrenmek isteyen Üniversitemizde okuyan yabancı öğrencilere, değişim öğrencilerine ve farklı dilleri öğrenmek isteyenlere üniversitede öğrenim görme şartı aramaksızın kurslar düzenler.