Önceki Öğrenmenin Tanınması

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriğinin, YTÜ‘de verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili Fakülte/Enstitü tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

İlgili yönerge için tıklayınız.