Sağlık Hizmetleri

Yıldız Teknik Üniversitesi Ana Kampüsü ve Davutpaşa Kampüslerinde bulunan Mediko-Sosyal Sağlık Birimlerinde, öğrenci, akademik-idari personel ve bunların bakmakla yükümlü bulundukları aile bireyleri ile Üniversitemizden emekli personelimize sağlık hizmeti verilmektedir. Mediko Sosyal Merkezinde sunulan hekimlik hizmetleri, koruyucu hekimliğe ve temel sağlık hizmetlerine yöneliktir. 

HASTA İŞEMLERİ

Tüm muayene kayıt ve numara işlemleri Hasta Kayıt Kabul Birimi‘nce yapılmaktadır.

Muayene olacak hastanın izlemesi gereken yol:

1)Muayene olmak istediği doktora sıra almak için Hasta Kayıt Kabul Biriminden kimlik beyanı ile muayene numarası alması,

2)Başvuruda  bulunduğu doktora muayene olması,

3)Doktorunun gerek görmesi halinde ilgili birime (laboratuar, röntgen, vs) başvurması,

4)Muayenesi biten hastanın Hasta Kayıt Kabul Birimi‘nden reçetesini onaylatıp işlemini sonlandırması.

Not: Muayene olunan gün harici getirilen tahlil ve görüntüleme sonuçları için numara alınması gerekmektedir.

Öğrenciler: 

- Üniversitemiz öğrencilerinin, Y. T. Ü. öğrenci kimlikleri  veya pasolarını ibraz etmeleri gerekmektedir.

- Üniversitemizden sağlık karnesi olan öğrencilerimiz (burslu yabancı uyruklu öğrenciler) Sağlık Merkezine müracaat etmeden önce Daire Başkanlığımızdan aldığı sevk evrakı ve karnesi ile gelmelidir. Ayrıca öğrenci kimliklerini veya pasolarını ibraz etmeleri gerekmektedir.

 RADYOLOJİ ÜNİTESİ

Röntgen ünitemizde tek masa tek tüp röntgen cihazı ile konvansiyonel radyografi çekimlerinin tamamı yapılmaktadır. Akciğer grafisi, direkt üriner sistem grafisi, telegrafi, her türlü kemik ve eklem grafileri, intra venöz pyelografi (IVP) gibi çekimler ve panoramik diş röntgeni çekilmektedir.

Ultrason (USG) çekimi randevu usulü ile yapılmaktadır. Hastalarımız USG çekimleri için istek kâğıtlarını sağlık merkezimizden almalı, ardından randevu talep etmelidirler.

Hazırlık gerektirmeyen USG tetkikleri; Tiroid USG, Yumuşak doku USG, Meme USG, Aksillar USG, Boyun USG, Testis USG, İnguinal USG, Bebeklerde kalça USG vs. 

Hazırlık gerektiren USG tetkikleri; Üst batın USG (Randevu saatinden 6-7 saat öncesinden aç olarak çekilmektedir), Tüm batın USG (Randevu saatinden 6-7 saat öncesinden aç ve randevu saatinde idrara sıkışık olarak çekilmektedir), Pelvik USG (Randevu saatinde idrara sıkışık olarak çekilmektedir) vs.

Acil ünitemizde, küçük cerrahi müdahaleler, pansuman, enjeksiyon, EKG, Tansiyon ölçümü  yapılmaktadır. Müşahede odasında bulunan 2 adet yatağımızda, doktorlarımızın gerekli gördüğü kısa süreli tedaviler uygulanmaktadır.