Bologna Güncelleme Takvimi

Bologna Sistemi daha önce tespit edilmiş ve kayıt altına alınmış veya bundan sonra ihtiyaç haline gelmiş değişiklik, ekleme ve güncellemeleri yapabilmek amacıyla, Bölüm/Anabilimdalı Başkanları koordinasyonunda dersi veren Öğretim Üyelerine belirlenen Bologna Takvimi (her ders dönemi başlangıcından 1 ay önce başlamak üzere toplam 2 ay) çerçevesinde açılır.