Bağlı Olduğu Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
AdMithat
SoyadKORUMAZ
ÜnvanDr. Öğr. Üyesi
E-postamkorumaz@yildiz.edu.tr
Web Sayfasıhttp://www.yarbis.yildiz.edu.tr/mkorumaz
Koordine Ettiği DerslerEGT6426 Eğitimde Fırsat Eşitliği
EGT6401 Eğitim Yönetimine Giriş
EGT6403 Eğitim Örgütlerinde Liderlik
EGT6404 Örgütsel Davranış
EGT6405 İnsan Kaynakları Yönetimi
EGT6406 Okul Yönetimi
EGT6488 Eğitim Yönetimi Semineri
EGT6407 Eğitimde Kalite Uygulamaları
EGT6408 Eğitim Denetimi
EGT6409 Eğitim Hukuku
EGT6410 Eğitim Ekonomisi
EGT6411 Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi
EGT6413 Okul İşletmeciliği
EGT6414 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi
EGT6416 Eğitim İstatistiği
EGT6417 Eğitim Örgütlerinde Önleyici Rehberlik ve Yönetimde Koruyucu Etmenler
EGT6418 Eğitimde Ayrımcılık
EGT6419 Eğitim Planlaması
EGT6420 Eğitim ve Öğretimde Etik
EGT6422 Performans Değerlendirme
EGT6423 Siyaset Kuramlarında Eğitim
EGT6388 Eğitim Programları ve Öğretim Semineri
Verdiği DerslerEGT1010 Eğitim Sosyolojisi
EGT4041 Eğitim Yönetimi
EGT5121 Bilimsel Araştırma Yöntem Teknikleri
EGT5108 İleri İstatistik ve Uygulamaları
EGT6116 İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri
EGT6000 Doktora Tezi
EGT5217 Eğitimde Ayrımcılık
EGT5215 Eğitimde Fırsat Eşitliği
EGT5001 Seminer
EGT5204 Siyaset Kuramlarında Eğitim
EGT5203 Sosyal Teori ve Eğitim
EGT5002 Dönem Projesi
EGT5000 Yüksek Lisans Tezi
EGT5004 Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik
EGT5286 Nitel Araştırma Yöntemi
EGT6003 Uzmanlık Alan Dersi
EGT5003 Uzmanlık Alan Dersi
EGT6213 İleri Araştırma Yöntemleri
EGT6214 İleri Eğitim İstatistiği
EGT6212 Eğitimin Sosyal ve Kültürel Temelleri
EGT6221 Toplumsal Kalkınma Ve Eğitim
EGT6201 Demokratik Eğitim Yaklaşımları
EGT6200 Çağdaş Sosyal Teori Ve Eğitim
EGT6225 Siyasal Düşünce, İdeolojiler ve Eğitim
Asiste Ettiği DerslerEGT4012 Öğretmenlik Uygulaması 1
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi
EGT6113 Bilimsel Araştırma Yöntemleri
EGT6108 Hizmetiçi Eğitim ve Yönetimi
EGT6426 Eğitimde Fırsat Eşitliği
EGT6402 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri
EGT6404 Örgütsel Davranış
EGT6407 Eğitimde Kalite Uygulamaları
EGT6411 Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi
EGT6423 Siyaset Kuramlarında Eğitim
EGT6425 Türk Eğitim Tarihinde Eğitim Yönetimi ve Teftişi
EGT6316 Mentörlük Eğitimi ve Uygulamaları
EGT6213 Uzmanlık Alan Dersi