Bağlı Olduğu Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
AdAydın
SoyadBalyer
ÜnvanProf. Dr.
E-postabalyer@yildiz.edu.tr
Web Sayfası
Koordine Ettiği DerslerEGT4041 Eğitim Yönetimi
EGT5121 Bilimsel Araştırma Yöntem Teknikleri
EGT5108 İleri İstatistik ve Uygulamaları
EGT5226 Eğitim Denetimi
EGT5224 Eğitim Örgütlerinde Liderlik
EGT5223 Eğitim Politikaları
EGT5222 Eğitim Yönetiminde İnsan İlişkileri
EGT5221 Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi
EGT5220 Eğitim Ekonomisi
EGT5219 Eğitim Hukuku
EGT5218 Eğitim Örgütlerinde Çatışma Yönetimi
EGT5225 Eğitim Yönetimine Giriş
EGT5217 Eğitimde Ayrımcılık
EGT5216 Eğitim ve Öğretimde Etik
EGT5215 Eğitimde Fırsat Eşitliği
EGT5214 Eğitimde Kalite Uygulamaları
EGT5213 Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme
EGT5212 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi
EGT5211 Eğitim Planlaması
EGT5210 İnsan Kaynakları Yönetimi
EGT5209 Okul İşletmeciliği
EGT5208 Okul Yönetimi
EGT5207 Eğitim Örgütlerinde Önleyici Rehberlik ve Yönetimde Koruyucu Etmenler
EGT5227 Örgütsel Davranış
EGT5206 Örgütsel İletişim
EGT5205 Performans Değerlendirme
EGT5001 Seminer
EGT5204 Siyaset Kuramlarında Eğitim
EGT5203 Sosyal Teori ve Eğitim
EGT5202 Türkiye ve AB Eğitim Sistemleri
EGT5101 Türk Eğitim Sistemi
EGT5200 Türk Eğitim Tarihinde Eğitim Yönetimi ve Teftişi
EGT5002 Dönem Projesi
EGT5000 Yüksek Lisans Tezi
EGT5286 Nitel Araştırma Yöntemi
EGT5285 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
EGT5003 Uzmanlık Alan Dersi
EGT6297 Eğitim Yönetiminin Kuramsal Temelleri
EGT6220 Stratejik Planlama
EGT6213 İleri Araştırma Yöntemleri
EGT6216 Karşılaştırmalı Eğitim Politikaları Analizi
EGT6222 Ulusal Eğitim Politikaları Analizi
EGT6211 Eğitimde Liderlik
EGT6205 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
EGT6214 İleri Eğitim İstatistiği
EGT6217 Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi
EGT6212 Eğitimin Sosyal ve Kültürel Temelleri
EGT6210 Eğitimde Lider -Yönetici Uygulamaları
EGT6208 Eğitimde Çağdaş Liderlik Yaklaşımları
EGT6209 Eğitimde Etik
EGT6221 Toplumsal Kalkınma Ve Eğitim
EGT6224 Yönetimin Hukuki Temelleri
EGT6202 Eğitim Denetimine Çağdaş Yaklaşımlar
EGT6206 Eğitim Yönetiminin Felsefi Temelleri
EGT6201 Demokratik Eğitim Yaklaşımları
EGT6215 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
EGT6218 Okul Yönetimi
EGT6204 Eğitim Örgütlerinde Çatışma Yönetimi
EGT6203 Eğitim Finansmanı
EGT6223 Yönetim Felsefeleri
EGT6200 Çağdaş Sosyal Teori Ve Eğitim
EGT6219 Sosyal Ağ Analizi
EGT6225 Siyasal Düşünce, İdeolojiler ve Eğitim
Verdiği DerslerEGT3010 Sınıf Yönetimi
EGT3040 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi
EGT4041 Eğitim Yönetimi
EGT6000 Doktora Tezi
EGT5223 Eğitim Politikaları
EGT5220 Eğitim Ekonomisi
EGT5225 Eğitim Yönetimine Giriş
EGT5214 Eğitimde Kalite Uygulamaları
EGT5212 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi
EGT5211 Eğitim Planlaması
EGT5227 Örgütsel Davranış
EGT5200 Türk Eğitim Tarihinde Eğitim Yönetimi ve Teftişi
EGT2100 Karşılaştırmalı Eğitim
EGT5002 Dönem Projesi
EGT5000 Yüksek Lisans Tezi
EGT2220 Eğitim Hukuku
EGT2240 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim
EGT5285 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
EGT6003 Uzmanlık Alan Dersi
EGT5003 Uzmanlık Alan Dersi
EGT6297 Eğitim Yönetiminin Kuramsal Temelleri
EGT6220 Stratejik Planlama
EGT6216 Karşılaştırmalı Eğitim Politikaları Analizi
EGT6222 Ulusal Eğitim Politikaları Analizi
EGT6205 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar
EGT6217 Karşılaştırmalı Eğitim Yönetimi
EGT6203 Eğitim Finansmanı