Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Kent Arkeolojisi MIM332124200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz, Bahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık Lisans Programı
Seçmeli @ Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüNuran Kara Pilehvarian
Dersi Veren(ler)Metin Gökçay
Asistan(lar)ıAli Değirmenci, Gözde Demir, Selim Kılıçoğlu
Dersin AmacıKent arkeolojisinin, mimarlık mesleği için önemi, kentin gelişimi, tarihi eser yapılarda yapılacak mesleki uygulamalar için ön bilgi verilerek, kent içi tarihi eserlerin tanıtımları ve genel kültürün desteklenmesi, İstanbul örneği baz alınarak diğer kentlerimizdeki tarihi eserlerde ve ören yerlerinde koruma bilinci oluşturulmasını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriğiKent arkeolojisinin tanımı,kent içi uygulamalarda genel arkeolojiden farklıkları, kent içi arkeolojik alanların korunması için yapılan uygula -malar, arkeolojinin diğer bilim kolları ile ortak çalışmaları,kent içinde bulunan eser ve anıtların envanterlendirilmesi ve belgelendirilmesi.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Ahunbay, Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon. İstanbul: Yem Yayınları, 1996.
 • Aksoy, A. vd., Kültürel Miras Yönetimi. Haz. A. Aksoy, D. Ünsal. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, 2012.
 • Feilden, Bernard M., Jokiletho, Jukka, Management Guidelines for World Heritage Sites. Roma: ICCROM, 1993.
 • Garmy, P, Urban archaeology in France. European Plan for Archaeology: Group of Specialists on Urban Archaeology. Strasbourg: Council of Europe, 1995.
 • Madran, E. vd., Arkeolojik Alan Yönetimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2013
 • Ünlüsoy, S. vd. (ed.), Arkeolojide Temel Yöntemler. İstanbul: Ege Yayınları, 2018.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Kent içi mimari proje uygulamalarında karşılaşılabilecek kent arkeolojisi uygulamalarını anlama becerisi kazanmak
 2. Mimarlıkla arkeoloji arasındaki bağlantıları anlama ve uygulama becerisi kazandırma
 3. Arkeoloji disiplinin tanımak
 4. Kent içi arkeolojisi hakkında bilgi sahibi olmak
 5. Mimari proje-arkeoloji ilişkisine hakim olmak

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Konuyla ilgili temel kavramlar; konuyla ilgili ulusal ve uluslararası kurumlar/organizasyonlar; arkeolojinin kapsamı, çalışma yöntemi ve diğer bilim dalları ile ilişkisiNA
2Türkiye’de arkeolojik kazıların tarihçesi; arkeolojik alanlarda kazı yöntemleri; arkeolojik mirasın korunması ve kazı alanlarının yönetimi; koruma, belgeleme ve yorumlama çalışmaları; ilgili yasal düzenlemelerNA
3Arkeolojik miras alanlarının yönetimi, kazı alanlarında koruma, belgeleme ve yorumlama çalışmalarına yurt içinden ve yurt dışından örneklerNA
4Koruma kavramı ve anlayışı ile kent arkeolojisi kavramının tarihsel süreç içinde değişen kapsamı; ilgili uluslararası yasal düzenlemelerNA
5Türkiye’de kent arkeolojisi kavramı ve gelişimi; ilgili ulusal yasal düzenlemelerNA
6Kentin somut ve somut olmayan mirasları; kent arkeolojisinin kent içindeki yeri ve önemi; kent arkeolojisini şekillendiren teorik ve metodolojik yaklaşımlarNA
7Davetli konuşmacı/alan ziyaretiNA
8Ara Sınav 1
9Kentin kronolojik değerlendirilmesi (Prehistorik dönemden-Cumhuriyet dönemine kadar) NA
10İstanbul’un somut ve somut olmayan mirasları; İstanbul’daki arkeolojik miras alanlarının yönetimi NA
11İstanbul’daki arkeolojik miras alanlarının yönetimi çalışmaları kapsamında koruma, yönetim, yorumlama sorunları ve uygulamalar NA
12Davetli konuşmacı/alan ziyareti NA
13Yurt dışından örneklerle kent arkeolojisi çalışmaları kapsamında koruma, yönetim, yorumlama sorunları ve farklı uygulama yaklaşımlarıNA
14Türkiye’de kent arkeolojisi uygulamalarının gerçekleştirildiği alanlar; koruma, yönetim, yorumlama sorunları ve çözüm önerileriNA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler130
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok