Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Koruma RestorasyonMIM405134220
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Mimarlık Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüAynur Çiftçi
Dersi Veren(ler)Zeynep Gül ÜNAL, Banu Çelebioğlu, Uzay Yergün, Ebru Omay Polat, Ayten Erdem, Ceylan İrem Gençer, Nefise Burcu Yağan
Asistan(lar)ıElifnaz Durusoy, Zeynep Ece Atabay, Aylin Akçabozan
Dersin AmacıKültürel mirası -özellikle mimari mirası- koruma, anlama ve gelecek kuşaklara aktarma konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kavramlar, kararlar, tüzükler ve yasaların tanımlanması ve mimari miras öğelerinin bozulma nedenlerinin, koruma ve restorasyon yöntem ve tekniklerinin, geleneksel dokuda yeni yapılaşma ilkelerinin öğretilmesi.
Dersin İçeriğiKoruma düşüncesinin tarihsel gelişimi ve kuramsal temeli, koruma ölçütleri, korunacak mimari değerlerin sınıflandırılması, tarihi çevre ve yapıların bozulma nedenleri anlatılmaktadır. Tek yapı, yapı grupları, kent ve sit ölçeklerinde koruma yöntemleri, alan çalışmaları ve restorasyona hazırlık aşamasına (gerekli belgeler, hazırlanacak projeler ve izlenecek yasal prosedür) yönelik bilgiler verilerek, ülkemiz ve dünyadaki koruma uygulamalarından örnekler aktarılmaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Ahunbay, Z., Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon, YEM Yayınları, 1996.
  • Feilden, B. M., Conservation of Historic Buildings, Butterworth Heinemann,1982.
  • Mardan, E., Kültürel ve Doğal Değerlerin Korunması, Mimarlar Odası Yayını, Ankara, 2005.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Sit, tek yapı ya da yapı grupları ölçeğindeki koruma çalışmalarında bu konudaki yasalara uygun, etik değerlere saygılı, sürdürülebilir ve korunması gerekli mevcut çevreye uyumlu mimari çözümler geliştirebilme.
  2. Ülkemizde ve dünyada yapılan koruma ve restorasyon çalışmalarını takip edebilme
  3. Restorasyon ve koruma ile ilgili özgün bir araştırma yapabilme.
  4. Kültür varlığı, kültürel miras kavramlarını tanımlayabilme
  5. Geleneksel dokuda yeni yapılaşma ilkelerini gözlemleyerek ve araştırarak tasarım sürecine dahil edebilmek.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Tanışma, dersin içeriği, seminer ödevi açıklamaları NA
2Korumanın tanımı, amaçları, içerdiği eylemler NA
3Kültür varlığı ve özellikleri NA
4Koruma kriterleri ve korunacak mimari değerlerin sınıflandırılmasıNA
5Koruma anlayışının evrimi, koruma konusundaki uluslararası çalışmalar ve tüzüklerNA
6Ülkemizdeki koruma yasaları, konu ile ilgili kurum ve kuruluşlar, çalışma prensipleriNA
7Tarihi yapıların bozulma nedenleriNA
8Ara Sınav 1
9Koruma anlayışının evrimi, koruma konusundaki uluslararası çalışmalar ve tüzükler, seminer NA
10Tarihi yapılara müdahale yöntemleriNA
11Restorasyona hazırlık çalışmaları (Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon projesi hazırlama) / öğrenci sunumlarıNA
122.Yarıyıl içi (Vize) Sınavı / öğrenci sunumlarıNA
13Tarihi çevre, sitler, tanım ve sınıflandırılmaları, koruma yaklaşımları/ öğrenci sunumlarıNA
14Tespit çalışmaları, tescil çalışmaları (anıt fişi, sit fişi) / öğrenci sunumlarıNA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop130
Ara Sınavlar230
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati134
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması133
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer110
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)24
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok