Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Yapı ÜretimiMIM305222200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Mimarlık Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüCandan Çınar Çıtak
Dersi Veren(ler)Candan Çınar Çıtak, Füsun Çizmeci, Serhat Başdoğan, İlkim Markoç
Asistan(lar)ıMehmet Yavuzhan Erpay
Dersin AmacıMeslek pratiğinin işleyişine ilişkin süreç ağırlıklı bilinç ve deneyim altyapısını “ürün” yönelimli bir eğitim örüntüsü içinde “süreç” yönelimli bir perspektifle kazandırmak.
Dersin İçeriğiModern dünyada mimarın mesleki formasyonu hangi eşiklerden geçerek kurulmuştur ve bu formasyonun ayırt edici unsurları nelerdir? Yapılı çevre üretimine katılan aktör gruplarının içinde mimarın göreli konumu nasıl bir değişim geçirmiştir? Mimarlık pratiğinin sosyal varoluş ortamı modern dünyada hangi sosyal/ekonomik/teknolojik zeminler üzerinde gerçekleşmiş ve değişime uğramıştır? Mimarın kullandığı araçlar, formasyonundaki dönüşüme paralel olarak nasıl bir değişim geçirmiştir? Derste mimarın sosyal varoluşuna ilişkin bu temel sorular tarihsel bir perspektif içinde irdelenmekte ve işlenmekte, evrensel ölçekteki gelişmelerle Türkiye'nin özgül konumu karşılaştırmalı olarak ele alınmaktadır.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Bilgin, İ., Yapı Üretiminde Ürün Süreç İlişkisi, YÜMFED, 1992.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Yapı Sektörünün İşleyişinin Kavranması ve Üretim Pratiklerine İlişkin Bilgi Edinilmesi; Müşteri, Mal Sahibi, Kullanıcı Grupları, Kamu ve Toplumsal Konuların Karşılanması için Profesyonel ve Yasal Sorumlulukların Bilincinde Olunması
  2. Yapı Üretiminde Kitlesel ve Esnek Üretim Süreçlerinin, Kentsel, Mekânsal ve Ürün Düzeylerinde Kavranması
  3. Yapı Üretiminde ‘İnovasyon’ Kavramı ve Yapım Sistemlerinde Teknoloji Seçimi Hakkında Bilgi Sahibi Olunması
  4. Mimarların, Yapı tasarımı ve Üretimi Süreçlerinde; Çevresel, Sosyal ve Estetik Konulardaki Ortaklıklarında İşbirliği İçinde Çalışabilmeleri için Gerekli Teknik ve Becerilerin Kavranması
  5. Kent, Mekan ve Malzeme Ölçekleri Bağlamında Esnek Tasarım Sürecinin Kavranması

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin tanıtımıNA
2Modernleşme sürecinde değişen ürün-süreç ilişkisi: “Fordist üretim – kitlesel üretim” NA
3 Modernleşme sürecinde kentsel morfolojiler ve yapı üretim biçimleriNA
4Modernleşme sürecinde barınma anlayışının değişimi: “Barınma tipolojileri”NA
5 Modernleşme sürecinde kitlesel konut üretimi: “Konut reformu arayışları, ütopyalar”NA
6 Modernleşme sürecinde kitlesel konut konut üretimi: “Teknoloji- malzeme”NA
7 Modernleşme sürecinde değişen yapım teknikleri ve “inovasyon” kavramı NA
8Ara Sınav 1
9Kitlesel üretim ülkemizde yapı sektörünü ve konut üretimini nasıl etkilemiştir?NA
10Post-modern dönemde konut üretim biçimleriNA
11 Yapı üretiminde rol alan aktörlerin tanımlanması, kamu ya da özel sektörün girişiminde yürütülen projelerde müşteri, mal sahibi, kullanıcı gruplarının ve toplumun gereksinimlerinin belirlenmesiNA
12.Ulusal ve uluslararası yapı üretim süreçlerinde mesleki yeterlilikler, tasarım ve üretim süreçlerinde mimarın sosyal, toplumsal ve çevresel ilişkileri ilgilendiren konularda diğer disiplinlerle kurduğu işbirlikleri NA
13Türkiye’de konut piyasasının ve kitlesel konut üretiminin irdelenmesiNA
14 Öğrenci SunumlarıNA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım1310
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev
Sunum/Jüri110
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar140
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması
Derse Özgü Staj
Ödev
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer19
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok