Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Mimari Tasarım 4MIM301168440
ÖnkoşullarMIM2012 Mimari Tasarım 3
YarıyılGüz
Dersin Diliİngilizce, Türkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Mimarlık Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüSelim Ökem
Dersi Veren(ler)Funda Kerestecioğlu Öztürk, Selim Ökem, Ayşen Ciravoğlu, Kunter Manisa, Senem Kaymaz Koca
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıKentsel ölçek ve kentsel ilişkiler aşamalarından başlayarak mimari ölçeğe kadar inilen süreç içinde, öğrencilerin gözlemlerine ve araştırmalarına dayanarak belirlediği konu ve programlara göre sürdürülebilir tasarımların geliştirilmesidir
Dersin İçeriğiDoku, İşlev, Tarih, Doğal ve Topoğrafik Nitelikler Açısından Kentin Özellik Gösteren Bölgeleri ve Yakın Çevresinde Sürdürürlebilir Tasarım Denemeleri Yapmak / Sosyal, İşlevsel ve Mekânsal Özelliklerin Saptanması / Araştırmalar Sonucunda Öğrencinin Belirlediği İşlevsel Öneriler Üzerinde Tartışma / Kentin Değişen Yapısı İçinde Yeni İşlevler, Tarihi Özellikler, Yapıların Sağlıklaştırılması, Kent Boşluklarının ve Açık Alanların Düzenlenmesi gibi Konular Gündeme Gelmesi / Öneri Bina Tasarımında, Mekânsallık, Farklı İşlevlerin üst üste Gelmesinden Doğan Tasarım Sorunlarının, değerlendirilecek önemli aşamalardan biri olması / Konu Edilen Bölgede Araştırmalar, Bölgenin Sosyal,Kültürel, Ekonomik, Fiziksel Yapılarına Yönelik Olması ve Analiz, Gözlem, Anket, Literatür Araştırma Tekniklerinin Kullanılarak Yapılması / Proje sürecinde tasarımın gelişimini sağlayacak noktalarda farklı disiplinlerden destek alınarak düzenlenilen seminerlere katılım / Proje İçeriğinin daha Gerçekçi ve Uygulanabilir Olmasının hedeflenmesi /
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Yapılan proje konusuna uygun olarak seçilebilecek tüm süreli yayın ve kitaplar
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Yapıyı kentsel ölçek ve kentsel ilişkiler bağlamında başlayarak ele alarak tasarım yapabilme becerisi
  2. Bina tasarımında farklı işlevlerin üst üste gelmesinden doğan tasarım sorunlarına çözüm üretebilme
  3. Kentin değişen yapısı içinde yeni işlevlerin kazandırılmasına, mevcut yapıların sağlıklaştırılmasına, kent boşluklarının ve açık alanların düzenlenmesine ve sürdürülebilirlik ilkesinin tartışılmasına yönelik becerilerin kazanılması
  4. Fikrin ve yerin ifadesi konusunda soyut yaklaşımlardan başlayarak inşa edilebilir ifadelere kadar gelen sürecin deneyiminin kazanılması
  5. Yapılı çevreye eleştirel bakabilme becerisinin kazandırılması

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Seminer + Stüdyo Çalışması:Genel açıklama, Mimari Tasarım 4 konusunda bilgilendirme, konular ve çalışılacak bölgenin ilanı, proje gruplarının belirlenmesi. / Genel yaklaşım, tespit çalışmalarının, ifade ve araştırma tekniklerinin örneklerle anlatımı. Proje konusu ile ilgili daha önce yapılmış çeşitli örneklerin incelenmesi. Geçen dönemin sergisinin incelenmesi.NA
2Arazi gezisi / Fiziki tespit ve inceleme çalışması: Fiziki tespit ve incelemelerin değerlendirilmesi, araştırmaların seminer biçiminde aktarımı. Öğrencilerin çalıştıkları kent parçasını üç boyutlu ifade yöntemleri kullanarak yorumlaması.NA
3Seminer+Stüdyo çalışması. Seçilen kent ve kent parçasına mimari açıdan eleştirel düşüncenin oluşturulması denemelerinin gerçekleştirilmesi. Çalışma alanı anlama eleştirme ve tespit çalışmalarının ifade çeşitleri üzerinde tartışılması. Çalışmaların yazılı, çizili ve üç boyutta maket olarak ifadesi. 1/10.000, 1/5000,1/1000NA
4Seminer+Stüdyo Çalışması Vaziyet planı kararlarının tartışılması (yaya, araç trafiği, kamusal alan, yeşil alan kararları) / Vaziyet Planı kararlarının farklı önerilerinin maket ve çizimler üzerinde denenerek tartışılması. Tasarım Kuram ve Yöntemleri / Proje konusunda esas olan işlev ve işlevlerin görüşülmesi. Konu önerisine ait literatür araştırmalarının seminer biçiminde aktarılması.NA
5Vaziyet planı kararlarının farklı önerilerinin maket ve çizimler üzerinde denenerek tartışılması.Proje konusunda esas olan işlev ve diğer işlevlerin görüşülmesi.NA
6Jüri+Sergi: “Analizlerimi Sergiliyorum ve Bir Fikrim var”.Sergisi Panel: “1. Ara Teslim Değerlendirme Ölçütleri Paneli”NA
71/500 ölçekli yerleşim kararları paralelinde 1/200 ölçekli tasarım aşamasına geçiş. 1/200 ölçekli ifade tekniklerinin anlatımı ve denenmesi. (maket, renklendirme, gölgelendirme, 3 boyutlu çizimler)NA
8Ara Sınav 1
9Tasarım sounlarını tartışmaNA
10Tasarımların iç mekan, dış mekan ve kitle kararlarının tartışılması. Tasarımların 1/200 ölçekli maket ve çizimler üzerinde geliştirilmesiNA
11Seminer + Stüdyo :Farklı türde işlevlerin yan yana ve üst üste gelmelerindeki tasarım problemlerinin görüşülmesi. Malzeme, taşıyıcı sistem, yenilenebilir enerji kullanımı ve ısıstma -havalandırma ,detay ve mekan ilişkisinin tartışılması. Genel jüri öncesinde çalışmaların, çevre verileri, mekân organizasyonu, kitlesel kompozisyon ve taşıyıcı sistem açısından değerlendirilmesiNA
12Önerilerin kentsel ölçekten yapı detaylarına değin bir bütün olarak tartışılması. NA
13Jüri + Sergi:NA
14Stüdyo+Seminer :Jüri değerlendirilmesi sonucu belirlenen çözümsüz ve geliştirilmesi öngörülen noktaların ele alınarak bir bütün halinde tasarımın yeniden eleştirilmesi. Panel: “Dönem Değerlendirme Paneli”NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması210
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği420
Ödev110
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop610
Ara Sınavlar110
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati138
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması25
Sınıf Dışı Ders Çalışması134
Derse Özgü Staj
Ödev14
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği48
Projeler
Sunum / Seminer66
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)15
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)14
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok