Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Statik-MukavemetMIM104234220
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüZorunlu @ Mimarlık Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüZehra Canan Girgin
Dersi Veren(ler)Zehra Canan Girgin, Ali Osman Kuruşçu, Zafer Kütüğ
Asistan(lar)ıMustafa Esat Güneş, Şerife Özata, Havva Merve Tuncer
Dersin Amacıİzostatik sistemlerde, dış yüklerden dolayı iç kuvvet dağılımının belirlenmesi, taşıyıcı sistem elemanlarında gerilme kontrolları ve enkesit boyutlandırma tekniklerinin öğrenciye aktarılması
Dersin İçeriğiGeçmişte günümüze taşıyıcı sistemlerin gelişimi Statik Kuvvet, moment, yükler, serbest cisim diyagramı, mesnet tipleri ve mesnet tepkileri izostatik sistemlerde kesit tesirleri, hesabı ve T,M,N diyagramlarının çizilmesi Mukavemet Gerilmeler, olumlu ve olumsuz yönleri ile taşıyıcı sistem malzemeleri, sünek ve gevrek davranış Enkesitte ağırlık merkezi, atalet momentleri, atalet yarıçapları, statik moment ve mukavemet momenti kavramları; Normal kuvvet, kesme kuvveti, eğilme ve burulma momentinden oluşan gerilmeler Basit ve bileşik kesit tesirleri için taşıyıcı sistem elemanlarının boyutlandırılması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • Omurtag, M. "Statik-Mukavemet -Skaler Mekanik-" Birsen Yayınevi, 2015.
  • Önal, M. "Mukavemet", Nobel Yayınevi, 2017.
  • Russell C. Hibbeler, Statics and Mechanics of Materials, Pearson, 2017.
  • Russell C. Hibbeler, Statics and Strength of Materials for Architecture and Building Construction, Pearson, 2014.
  • Aköz, Y., Eratlı, N."Statik-Mukavemet", Beta Yayınevi.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. Taşıyıcı sistemlerin gelişimi ve çeşitliliğinin yanısıra; yük tipleri ve mesnet tipleri hakkında bilgi sahibi olmak
  2. Dış etkilerden oluşan iç kuvvetleri (normal kuvvet,kesme kuvveti) ve momentler (eğilme momenti, burulma momenti) hesaplamak ve diyagramlarını çizebilmek
  3. Betonarme, çelik ve ahşap taşıyıcı sistemlerin boyutlandırmasında kullanılmak üzere, kesitlere ait temel geometrik karakteristikleri hesaplayabilmek
  4. Sünek, gevrek malzeme; gerilme yayılışları, malzemelerin üstün ve zayıf özellikleri, iç kuvvetler ve momentlerden dolayı gerilme yayılışlarını öğrenmek
  5. Taşıyıcı sistem elemanlarının boyutlandırma ilkeleri ve boyutlandırma için gerekli tahkikler hakkında bilgi sahibi olmak

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-144445
PÇ-2-----
PÇ-355555
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6----2
PÇ-7-----
PÇ-855555
PÇ-955555
PÇ-1055555
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Giriş, geçmişten günümüze taşıyıcı sistemlerin gelişimi ve çeşitliliği, serbest cisim diyagramları ve alıştırmalarNA
2Kuvvet, moment, yapı yükleri (düşey ve yanal yükler), denge denklemleri, alıştırmalar NA
3Mesnet tepkileri ve alıştırmalar, Ödev 1 NA
4Kesit tesirleri, alıştımalar, Ödev 2 NA
5Kesit tesirleri ve diyagramları, alıştırmalar, Ödev 3NA
6Kafes sistemlerin tarihçesi, gelişimi, düzlem kafes sistemlerde çubuk kuvvetlerinin hesap yöntemleri, alıştırmalar, Ödev 4NA
7Mukavemete giriş, kesitte ağırlık merkezi, atalet momenti, atalet yarıçapı hesabı, alıştırmalar, Kısa Sınav 1NA
8Ara Sınav 1
9Atalet momenti, mukavemet momenti, atalet yarıçapı NA
10Gerilme tipleri,olumlu ve olumsuz yönleri ile malzeme davranışı, süneklik/gevreklik NA
11Normal kuvvet (N), çekme ve basınca çalışan çubuklar, stabilite problemi, alıştırmalar, Ödev 6NA
12Kesme kuvveti (T) ve eğilme momentinden (M) oluşan gerilme kontrolları, sehim kontrolu, alıştırmalar, Ödev 7NA
13Bileşik eğilme (M+N) hali, alıştırmalar, Ödev 8, Kısa Sınav 2NA
14Genel tekrar, Ara Sınav 2, Ödev 9NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği23
Ödev912
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar245
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati134
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması122
Derse Özgü Staj
Ödev92
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği22
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)210
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok