Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Mimarlık ve Kıyı MekanıMIM416224200
ÖnkoşullarYok
YarıyılBahar
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık Lisans Programı
Ders KategorisiUzmanlık/Alan Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüFunda Kerestecioğlu Öztürk
Dersi Veren(ler)Funda Kerestecioğlu Öztürk
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin amacı; kıyı ve deniz kaynaklarını öğretmek / göstermek ve bu kaynaklara zarar vermeden kıyı alanlarında tasarım konusunda mimarlık öğrencilerini bilgilendirmektir.
Dersin İçeriğiDersin içeriği: Nüfusun ¾ ünün yaşadığı kıyı alanlarında yapılaşmadan ve kullanımdan doğan önemli sorunlar vardır. Bu sorunlar kıyıya uygun olmayan yanlış kullanımların hızla artması, yetersiz koruma (planlama –tasarım) ve bilgisiz müdehale sonucunda olmuştur. Bu hızlı gelişme kıyı kaynakları üzerinde olumsuz etkiler oluşturmuştur. Kıyı alanlarında oluşan sorunları çözmek üzere bir çok disiplin “Bütünleşik Kıyı alanları Yönetimi” disiplini altında bir araya gelmişlerdir. Mimarlarda bu disiplinlerarası çalışmanın parçasıdır ve aşağıdaki konular hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar: Kıyı sisteminin fiziksel ve ekolojik tanımı / kıyı ve deniz kaynakları kullanımı ve kıyı alanlarında planlama ve tasarım / kıyı mühendisliği bilgilerinin kıyı ve deniz yapılarının tasarımında kullanılması – marina, liman, yüzer yapı.../ bütünleşik kıyı alanları yönetiminin teorik çerçevesi ve sürdürülebilir gelişme-tasarım / tarihi kıyı yerleşmeleri – binaları – tasarım ve planlama ilkeleri / kumsallarda ve özel çevre koruma alanlarında tasarım
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
  • 1.Özhan,E.(ed.),2001, Türkiye’nin Kıyı ve Deniz Alanları III. Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı, ODTÜ Basım: Kıyı Alanları Yönetimi Türkiye Milli Komitesi,Orta Doğu Teknik Üniversitesi:Ankara, s.815. 2.Pauptit,D. Ve diğ. (ed),1992, Kıyılar; Avrupanın Çağrısı EUCC (European Union for coastal Conservation), Leiden:Hollanda,s.15. 3.Casals,L.,1990, Mediterranean Houses Balearic ıslands, Gustava Gili Press: Barcelona. 4.Lopez Ornat,A. Ve diğ.,1996, Belek Kıyı Yönetim Planı, Doğal hayatı Koruma Derneği Dünya Doğayı Koruma vakfı(WWF) yayını: türkçe baskı:99,s.90 5.Yüksel,Y.,1998, Kıyı ve Liman Mühendisliği, İnşaat Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yayını: Alaz Ofset, Ankara,s.398 6.Williams,A.T. ve diğ.,2000, Journal of Coastal Conservation,Environmantal Risk Assessment; a case study of thr Colhuw Beach revertment on the Glamorgan Heritage Coast, Wales, Vol.6:2, December 2000,Published by Opulus Press.pp.125-134.
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

  1. "Bütünleşik kıyı alanları" disiplini konusunda bilgi sahibi olmak
  2. Sürdürülebilir gelişme ve bütünleşik kıyı yönetiminin teorik çerçevesini öğrenmek
  3. Kıyının bir kaynak olduğunu kabul edip kıyıdaki tasarımları gerçekleştirirken kaynak verilerini tanıma ve dikkate alarak tasarım yapabilme düşüncesini –becerisini - kazanmak.
  4. Türkiye Kıyı Çeşitliliği hakkında bilgi sahibi olmak.
  5. Kıyının günlük yaşam sürecindeki değeri ve kent kıyısı kavramları hakkında bilgi sahibi olmak.

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Kıyı alanları nedir? Kıyı mekanı nedir? Kıyı Yerleşmesi nedir? Kıyı sisteminin fiziksel ve ekolojik tanımı nedir?NA
2Kıyı ve deniz kaynakları / kullanımı / kıyıdaki gelişme aktiviteleri (ulaşım, besin ve mineral kaynakları, tarım ve endüstriel gelişme, konut yerleşmeleri ve recreasyonel yerleşimler-turizm.) Kıyının dinamik doğal sistemi ile insan eylemlerinin çatışmasıNA
3Sürdürülebilir gelişme ve bütünleşik kıyı yönetiminin teorik çerçevesi / Kıyı mekanına disiplinlerarası yaklaşım/ Bütünleşik kıyı alanları yönetimi ve mimarlık. Belek Kıyı alanları Yönetim Planı (DHKD-WWF-Dünya Bankası) (ekipte mimar yok) NA
4Tartışma : Kıyı nedir? Türkiye de kıyı varmıdır? Biz kıyılarımızı nasıl kullanıyoruz? NA
5Arazi inceleme gezisiNA
6Kumsalların kullanımı / Kumul (Dune) ekolojilerinin korunması / Özel Koruma Alanları / Kumsal Erozyonları ve mimarlık Belek kumsalı, Çırali kumsalı, Karaburun kumsalı NA
7Şehirlerde eski liman yeni rekreasyon merkezleri, kentin kıyıs ve kıyıdaki mekanlar. Baltimore Örneği. NA
8Ara Sınav 1
9Kumsalların kullanımı / Kumul (Dune) ekolojilerinin korunması / Özel Koruma Alanları / Kumsal Erozyonları ve mimarlık Belek kumsalı, Çırali kumsalı, Karaburun kumsalıNA
10Öğrenci sunumları + Tartışma: İstanbul’da Kıyıda yaşam nasıl olmalı? NA
11Öğrenci sunumları + Tartışma: Kıyıdaki mekanların tasarımı nasıl olmalı?NA
12Öğrenci sunumları + Tartışma: Denizdeki kaynakların sürdürülebilir kullanımı istanbul’da mümkün mü?NA
13Öğrenci sunumları + Tartışma: Binalaşma ve su kalitesi arasındaki ilişki konusunda düşündükleriniz nelerdir?NA
14Dersin değerlendirilmesi ve yeni önerilerin kayıt edilmesi. Tartışma: Alanya kentinin ve kumsalının görsel malzeme ile yürütücü tarafından sunulması Soru: Alanya kıyı mekanı akılcı kullanmış mıdır? Kıyı kullanımında problemler var mıdır?Mimarlık Bölümü sergi holünde sergi.NA
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması210
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev110
Sunum/Jüri110
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati133
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması210
Sınıf Dışı Ders Çalışması131
Derse Özgü Staj
Ödev115
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer116
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)110
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)114
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok