Ders AdıKodu Yerel KrediAKTS Ders (saat/hafta)Uygulama (saat/hafta)Laboratuar (saat/hafta)
Müze Yapıları MIM406124200
ÖnkoşullarYok
YarıyılGüz
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiLisans
Dersin TürüSeçmeli @ Mimarlık Lisans Programı
Seçmeli @ Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Lisans Programı
Ders KategorisiTemel Meslek Dersleri
Dersin Veriliş ŞekliYüz yüze
Dersi Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Dersin KoordinatörüTolga Akbulut
Dersi Veren(ler)Tolga Akbulut
Asistan(lar)ı
Dersin AmacıDersin amacı öğrencilere turizm ve kültür turizmi ile ilgili temel bilgileri aktarmak, kültür turizminin önemli bir bileşeni olan müzelerin planlama ve tasarım ilkeleri konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriğiTurizm kavramı; Turizmin diğer bilim alanları ile ilişkisi; Turizmin gelişiminde etkili olan coğrafi ve beşeri faktörler; Kültür turizmi; Somut ve somut olmayan kültürel miras; Müze kavramı ve müzeciliğin turizm ile ilişkisi; Müze türleri; Türk ve Dünya Müzeleri; Müzelerin planlama, tasarım ilkeleri; Müze olarak yeniden kullanım.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
 • Kozak, N., Akoğlan Kozak M., Kozak, M., “Genel Turizm, İlkeler, Kavramlar”, Detay yayıncılık, Ankara, 1994.
 • Akoğlan M. ve F. Maviş, “Genel Turizm Bilgisi”, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1996.
 • Akoğlan M. ve F. Maviş, “Genel Turizm Bilgisi”, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 1996.
 • Yüzel, E. “Türkiye’de Müzecilik”, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1999.
 • Eralp, Z., “Genel Turizm”, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1983.
 • Ergün, E., “Eski Yapılara Yeni Fonksiyonlar ve Turizm Alanında Kullanımı”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 1(3-4): 45, 1990.
 • Gartner, W., “Tourism Development: Principles, Processes and Policies”, John Wiley and Sons, New York, 1996.
 • Lanquar, R., “Turizm-Seyahat Sosyolojisi”, İletişim Yayınları, İstanbul: Cep Üniversitesi Dizisi:49., 1996.
 • Zbigniew, M., “World Trends in Tourism and Recreation”, Peter Long Publications, New York, 1990.
 • Vellas, F. ve L. Bcherel, “International Tourism”, Macmillan, Londra, 1995.
 • Kozak, M., “Comparative Analysis of Tourist Motivations by Nationality and Destinations”, Tourism Management, 23(2): 221-232., 2002.
 • Kaiser, C., “Tourism Planning and Development” CBI Publising Com.Inc., Boston, 1978.
 • Darragh, J, Snyder, J. S., “Museum design : Planning and building for art”, Oxford University Press in association with the American Federation of Arts, New York, 1993.
 • Hoffman, H., W., Schittich, C., “Museum Buildings: Construction and Desing, DOM Publishers, Detail, 2016.
 • Naredi-Rainer, P. V., “A Design Manual Museum Buildings”, Birkhauser – Publishers for Architecture, Boston, 2004.
 • Lindsay, G., “Contemporary Museum Architecture and Design”, Routledge Taylor and Francis Group, New York, 2020.
 • Rangel, B., Amorim F., José M., Abrantes, V., “Museum Technology and Architecture”, Springer Switzerland, 2019.
 • French Museum Architecture, Design Media Publishing, 2014.
 • Wolf, E., M., “American Art Museum Architecture: Documents and Design, Norton W.W. Company, 2010.
 • Tzortzi, K., “Museum Space: Where Architecture Metts Museology”, Ashgate Publishing, 2015.
 • Hines, S., T., “Architecture and Design at the Museum of Modern Art: The Arthur Drexler Years, 1951-1986, Getty Publications, 2019.
 • Self, R., “The Architecture of Art Museums – A Decade of Design 2000-2010”, Taylor and Francis, 2014.
 • Hanks, L., H., “New Museum Deisgn”, Taylor and Francis, 2021.
 • Jacob, G., “Museum Design The Future”, CreateSpace, 2009.
 • Liu, H., “Museum Design Proposals”, Design Media Publishing, 2014.
 • Önder, M., “Türkiye Müzeleri”, İş Bankası Yayınları, 1995.
 • Projeler Yapılar 5 : Müzeler, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları, 2011.
 • T+ Mimarlık, Müzeler, Tasarım Yayın Grubu,
 • Değişen ve Gelişen Türkiye Müzeleri, Yeni Müzeler, T.C. Kültüre ve Turizm Bakanlığı Yayını, 2014
Opsiyonel Program BileşenleriYok

Ders Öğrenim Çıktıları

 1. Turizm kavramı ve konularında temel bilgi sahibi olmak
 2. Somut ve somut olmayan kültürel miras hakkında bilgi sahibi olmak
 3. Müze kavramı ve müzecilik konularında temel bilgi sahibi olmak
 4. Müzelerin genel planlama ve tasarım ilkeleri hakkında bilgi sahibi olmak ve bilgileri yorumlayarak tasarım bilgisi üretebilmek
 5. Farklı müze türleri hakkında planlama ve tasarım konularında bilgi sahibi olmak, bu bilgileri tasarımda etkin olarak kullanabilmek

Ders Öğrenim Çıktısı & Program Çıktısı Matrisi

DÖÇ-1DÖÇ-2DÖÇ-3DÖÇ-4DÖÇ-5
PÇ-1-----
PÇ-2-----
PÇ-3-----
PÇ-4-----
PÇ-5-----
PÇ-6-----
PÇ-7-----
PÇ-8-----
PÇ-9-----
PÇ-10-----
PÇ-11-----

Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları

HaftaKonularÖn Hazırlık
1Dersin İçeriği.
2Turizm kavramı, tanımı, özellikleri, diğer bilim alanları ile ilişkisi, tarihsel süreç içindeki gelişimi ve gelişimini etkileyen faktörler.İlgili Okumalar
3Turizmin gelişiminde etkili olan coğrafi ve beşerî faktörler, turizmin doğal çevre ve sosyal çevre üzerindeki etkileri ve sürdürülebilir turizm kavramı.İlgili Okumalar
4Kültür ve Turizm, tanımı, tarihçesi, somut ve somut olmayan kültürel miras.İlgili Okumalar
5 Müze kavramı ve müzecilik, Dünya’da ve Türkiye’de müzecilik kavramının gelişimi, müzelerin sınıflandırılması, müzelerin işlevleri.İlgili Okumalar
6Müzelerin genel planlama ve tasarım ilkeleri: konum ve kent ölçeğindeki yeri, kentsel bağlam, mimari biçimlenme ve üslup, bina ihtiyaç programları, müze mekanları tasarım girdileri ve organizasyonu, mevcut müze yapılarının güncel kullanıma uyarlanması.İlgili Okumalar
7Müzelerin genel planlama ve tasarım ilkeleri: farklı işlevlere göre inşa edilmiş tarihi yapıların, tarihi/arkeolojik sit alanlarının müze olarak yeniden kullanımı, yapım teknolojileri ve malzeme seçimi, yapı fiziği etkileri, açık alan kullanım kararları, kapsayıcı tasarım.İlgili Okumalar
8Ara Sınav 1
9Müze Türlerinin İncelenmesi – Arkeoloji Müzeleri, Tarih ve Doğa Tarihi Müzeleri Dünya ve Türkiye örnekleri, planlama, tasarım, yeniden kullanım yaklaşımları.Literatür Tarama
10Müze Türlerinin İncelenmesi – Sanat Müzeleri Dünya ve Türkiye örnekleri, planlama, tasarım, müze olarak yeniden kullanım yaklaşımları.Literatür Tarama
11Müze Türlerinin İncelenmesi – Bilim, Teknoloji ve Endüstri Müzeleri Dünya ve Türkiye örnekleri, planlama, tasarım, müze olarak yeniden kullanım yaklaşımları.Literatür Tarama
12Müze Türlerinin İncelenmesi – Askeri ve Denizcilik Müzeleri Dünya ve Türkiye örnekleri, planlama, tasarım, müze olarak yeniden kullanım yaklaşımları.Literatür Tarama
13Müze Türlerinin İncelenmesi – Açık Hava, Anıt Müzeleri, Kent Müzeleri - Çocuk Müzeleri Dünya ve Türkiye örnekleri, planlama, tasarım, müze olarak yeniden kullanım yaklaşımları.Literatür Tarama
14Müze Türleri-Araştırma TeslimiLiteratür Tarama
15Final

Değerlendirme Sistemi

EtkinliklerSayıKatkı Payı
Devam/Katılım
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Derse Özgü Staj
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Ödev130
Sunum/Jüri
Projeler
Seminer/Workshop
Ara Sınavlar130
Final140
Dönem İçi Çalışmaların Başarı Notuna Katkısı
Final Sınavının Başarı Notuna Katkısı
TOPLAM100

AKTS İşyükü Tablosu

EtkinliklerSayıSüresi (Saat)Toplam İşyükü
Ders Saati132
Laboratuar
Uygulama
Arazi Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışması132
Derse Özgü Staj
Ödev125
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
Projeler
Sunum / Seminer
Ara Sınavlar (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Final (Sınav Süresi + Sınav Hazırlık Süresi)115
Toplam İşyükü :
Toplam İşyükü / 30(s) :
AKTS Kredisi :
Diğer NotlarYok